CNC Tezgahlarda Karşılaşılan Alarmlar

CNC tezgahlarında karşılaşılan alarmlar;

Makinelerin verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için hayati bir rol oynar. Bu alarmlar, olası arızaları veya hatalı işlemleri operatöre bildiren ve hızlı müdahaleye olanak tanıyan önemli uyarı sistemleridir. CNC makinelerindeki alarmlar, aşırı yüklenme, yanlış programlama, takım aşınması veya mekanik arızalar gibi çeşitli nedenlerle tetiklenebilir. Her bir alarm türü, spesifik bir soruna işaret eder ve uygun bir şekilde ele alındığında, makine performansının ve ömrünün uzamasına katkıda bulunur. Bu yazıda, CNC tezgahlarında en sık karşılaşılan alarm türlerini, bu alarmların nedenlerini ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Alarm NoAlarm NotuSebepleri ve Çözümleri (Orj.)Sebepleri ve Çözümleri (TR)
 

 

 

 

1000

 

 

DETECTION SW. FOR TAILSTOCK SP.

 

The limit switches of the tailstock axis advancing end and retreating end are simultaneously turned on.

 

Check and repair the limit switches.

Punta ileri ve punta geri kontrol sensörlerine aynı anda sinyal geldi.

Punta ilerideyken ileri sensörünün görmesi gerekir, punta gerideyken de geri sensörünün görmesi gerekir. Bunu sağlayacak şekilde

sensörlerinizi ayarlayınız.

 

 

1001

 

DETECTION SW. FOR SPINDLE LOCK

The limit switches of the main axis fixed end

and non-fixed end are simultaneously turned on.

Check and repair the limit switches.

Sabit ya da hareketli eksen siviçlerine aynı anda sinyal geldi.

 

İlgili limit siviçlerini kontrol ediniz.

 

 

1002

 

DETECTION SW. FOR DOOR

The limit switches of the door opening end and closing end are simultaneously turned on.

Check and repair the limit switches.

Kapı açık ve kapalı siviçleri aynı anda aktif.

 

Kapı siviçlerini kontrol ediniz, onarınız.

 

 

 

1003

 

 

DETECTION SW. FOR TAILSTOCK

F/R

The limit switches of the tailstock advancing

end and retreating end are simultaneously

turned on.

Check angd repair the limit switches.

 

Puntanın ilerleme ve gerileme limit siviçleri aynı anda aktif.

 

Limit siviçlerini kontrol ediniz, onarınız.

 

 

 

1004

 

 

DETECTION SW. FOR SP. MISSION

Any two of the main axis high speed end, low speed end and neutral end are simultaneously

turned on.

Check and repair the limit switches.

İş miline ait yüksek hız, düşük hız veya boşta durumlarından herhangi iki tanesi aktif.

 

Limit siviçlerini kontrol ediniz, onarınız.

 

 

 

 

 

 

1005

 

 

 

 

DETECTION SW. FOR CHUCK

The completion confirmation switches of the

chuck opening end and closing end are simultaneously turned on.

 

Check and repair the completion confirmation switches (limit, proximity and pressure switches).

 

Ayna ayakları açık ve kapalı siviçleri aynı anda aktif.

 

Ayna ayakları siviçlerini (limit, yakınlık ve basınç siviçleri) kontrol ediniz, onarınız.

 

 

 

 

 

1006

 

 

 

DETECTION SW. FOR STEADY REST O/C

The completion confirmation switches of the

vibration stop opening end and closing end are simultaneously turned on.

Check and repair the completion confirmation switches (limit, proximity and pressure switches).

Titreşim önleyicinin açık ve kapalı siviçlerinin aynı anda aktif.

 

Titreşim önleyicinin siviçlerini (limit, yakınlık ve basınç siviçleri) kontrol ediniz, onarınız.

 

 

1007

 

DETECTION SW. FOR STEADY REST F/R

The limit switches of the vibration stop advancing end and retreating end are simultaneously turned on.

Check and repair the limit switches.

Titreşim önleyicinin ilerlemesinin ve gerilemesinin limit siviçleri aynı anda aktif.

Limit siviçlerini kontrol ediniz, onarınız.

 

 

 

 

 

1010

 

 

 

 

DETECTION SW. FOR PARTS CATCHER

 

The limit switches of the parts catcher advancing end (ascending end) and retreating end (descending end) are simultaneously turned on.

 

Check and repair the limit switches.

 

 

Parça yakalayıcının ilerleme ve gerileme limit siviçleri aynı anda aktif.

 

Limit siviçlerini kontrol ediniz, onarınız.

 

 

 

 

 

 

1011

 

 

 

 

DETECTION SW. FOR TAILSTOCK

O/C

The completion confirmation switches of the tailstock tightening end and loosening end are simultaneously turned on.

 

Check and repair the completion confirmation switches (limit, proximity and pressure

switches).

 

Puntanın sıkma ve gevşetme onaylama siviçleri aynı anda aktif.

 

Bitiş onaylaması siviçlerini (limit, yakınlık ve basınç siviçleri) kontrol ediniz, onarınız.

 

 

 

 

1015

 

 

 

DOOR SAFETY LOOP FAIL

The completion confirmation switches of the door safety relay opening position and closing position are simultaneously turned off.

Check and repair the completion confirmation switches (limit, proximity an pressure switches).

Kapı emniyet rölesinin bitiş onaylaması siviçleri aynı anda devre dışı.

Bitiş onaylaması siviçlerini (limit, yakınlık ve basınç siviçleri) kontrol ediniz, onarınız.

 

 

 

 

1020

 

 

 

MISSING PROGRAM START

M-SIGNAL

M22 (Program start interlock) is not confirmed at the head of the program.

Add M22 at the head of the program.

M22 (Program başlatma komutu) programın

başında tespit edilemedi.

Programın başına M22 komutunu ekleyiniz.

The cursor

is not returned to the head of the program.

Return it to the head to start the program.

İmleç ilk satıra gönderilmemiş.

İmleci ilk satıra getiriniz.

 

 

1021

 

 

CYCLE TIME OVER

The automatic operating time which exceeds the time set by the PMC timer 1 is measured.

There is a trouble in the change of the set time or lathe.

Otomatik çevrim zamanı aşılmıştır.

 

Zaman ayarında veya tezgahta bir sorun var.

 

 

 

 

1022

 

 

M, S, T, B SGNL. ARE NOT COMPLETE D

The completion signal is not output even if the

time exceeding that set by the PMC timer 2 has passed after the M, S, T, B code is executed.

 

Check the M, S, T, B code and its action.

 

M, S, T, B kodlarından sonra,bitme sinyali süre aşımı olsa dahi çalışmıyor.

 

M, S, T, B kodunu ve faaliyetini kontrol ediniz.

 

 

 

 

 

1023

 

 

 

 

SP. COND. TO BE SAME AS

BEFORE

The condition of the main axis when the

program stopped and condition of the main axis when cycle start button is pressed after the

program stop is cleared are different.

Make the condition of the main axis the same

as that when the program stopped.

 

 

 

Program durduğu andaki ve program başladığı andaki ayna durumu farklı.

Aynayı program durduğu andaki konumuna geri getirin.

 

 

 

 

 

 

1024

 

 

 

 

 

CHUCK COND. TO BE SAME AS BEFORE

 

The condition of the chuck when the program

stopped and condition of the chuck axis when

cycle start button is pressed after the program

stop is cleared are different.

 

Make the condition of the chuck the same as

that when the program stopped.

 

 

 

Program durduğu andaki ve program başladığı andaki ayna ayakları durumu farklı.

 

Ayna ayaklarını program durduğu andaki konumuna geri getirin.

 

 

 

 

 

 

 

1025

 

 

 

 

 

TAILSTOCK SOP. IS OVER TRAVEL

The length of the work clamped on the chuck is different or the work is not clamped. Therefore, when the tailstock is advanced, the tailstock advanced further after the advancing end switch

is confirmed.

Clamp an appropriate work and advance the

tailstock axis and adjust the tailstock axis and the advancing end switch.

Ayna üzerindeki sabitlenmiş parça uzunluğu farklı veya sabitlenmemiş. Bu yüzden punta ileride olduğunda, puntanın, ilerleme siviçinden daha ileride olduğu anlaşılıyor.

 

Uygun bir parça sabitleyin, punta eksenini ilerletin, punta eksenini ve ilerleme siviçini ayarlayınız.

 

 

 

1026

 

 

FORWARD THE TAILSTOCK SPINDLE

The main axis start is directed when the tailstock axis is not advanced.

 

Advance the tailstock axis and the main the

axis start.

Punta pinölü ileri götürülmediği halde “spindle start” komutu girilmiş.

Punta pinölünü ileri hareket ettirin, sonra “spindle start” komutunu girin.

 

 

1027

 

CLOSE THE SAFETY DOOR

The door has opened when the main axis is

rotating or during the automatic operation in the memory mode.

Close the door.

Ana eksen dönerken ya da çevrim sırasında kapının açık olduğu tespit edildi.

Kapıyı kapatınız.

 

1030

SELECT DOOR ILK. SW. TO EFFECTThe door interlock is disabled when the cycle start button is pressed in the memory mode.

Enable the door interlock.

Memory modda “cycle start” butonuna basıldığı halde kapı kilidi devre dışı.

Kapı kilidini aktif hale getiriniz.

 

 

 

 

 

1031

 

 

 

 

CLOSE THE SAFETY DOOR

The door has open when the cycle start button is pressed in the memory mode.

The door has open when the cycle start button is pressed in the interlock is disabled in the signal

or MDI mode.

Close the door.

Memory modda “cycle start” butonuna basıldığı halde kapının açık olduğu tespit edildi.

Kapı kilidi devre dışıyken “cycle start” butonuna basıldığı halde ya da MDI modunda kapının açık olduğu tespit edildi.

 

Kapıyı kapatınız.

 

 

 

1032

CHANGE THE GEAR TO

HIGH OR LOW

The main axis start is directed when the main axis is not geared.

Gear the main axis to high speed or low speed.

İş mili eksenin hızı ayarlanmadan ana eksene verilmesi isteniyor.

İş mili hızını yüksek ya da düşük hıza ayarlayınız.

 

1033

 

TIGHTEN THE CHUCK

The cycle start button is pressed when the chuck is loosened.

Tighten the chuck.

Ayna ayakları sıkı değilken “cycle start” butonuna

basılmış.

Aynayı sıkınız.

 

1034

 

TIGHTEN THE CHUCK

The main axis start button is pressed when the

chuck is loosened.

Tighten the chuck.

Ayna ayakları sıkı değilken ayna başlatma butonu

basılmış.

Aynayı sıkınız.

 

1035

 

TIGHTEN THE CHUCK

The chuck has loosened when the main axis is rotating.

Tighten the chuck.

Ayna dönerken, ayna ayakları gevşetilmeye çalışılmış.

Aynayı sıkınız.

 

1036

 

CHUCK IS OVER TRAVEL

The diameter of the work is different or the

work is not clamped.

Clamp an appropriate work.

Ayaklara uygun parça çapından farklı çapa sahip parça takılmış ya da hiç takılmamış

Uygun bir parça takın.

 

 

1037

1037 T- SIGNAL IS OVER VALUEOther than the usable tool number is directed.

 

Modify the program.

Mevcut olmayan bir takım çağırıldı.

Programınızdaki takım çağırma satırını düzenleyiniz.

 

1040

TURRET INDEXING FAILSTurret encoder fails.

 

Contact our service engineering Dept.

Tarret encoder hatası.

 

Teknik Servis bölümümüz ile iletişime geçiniz.

 

 

1041

 

 

COMMAND T-SIGNAL

Without commanding T- code, M16 (Turret

random select), M17 (Turret forward) or M18

(Turret reverse) are commanded.

Command T-code.

T kodu yazılmadan M16 (taret rastgele seçimi), M17 (taret ileri) veya M18 (taret geri) kodu yazılmış.

 

T kodu yazınız.

 

 

 

 

 

1042

 

 

 

PUT BACK THE TOOL- SETTER

The cycle start, automatic operation, main axis start, main axis rotating, manual tailstock axis advancing, manual

application of cutting oil, or manual parts catcher start is directed when the

tool setter is out.

Store the tool setter.

Probe kolu dışardayken çevrim başlaması, otomatik işleme, ana eksen başlaması, ana eksen dönmesi, manuel punta eksen ilerlemesi, manuel kesme yağı uygulaması veya manuel parça yakalama kolu hareketli.

Probe kolunu kapatınız.

 

1043

THE TOOL IS BROKENTool damage is detected. Replace it with new one.Takımda hasar tespit edildi.

Hasarlı takımı yenisiyle değişiriniz.

 

1044

B-SIGNAL IS OVER VALUEB code is directed by more than 360 degree.

Modify the program.

B kodu 360 dereceden büyük girilmiş.

Programınızı düzenleyin.

 

 

1045

 

RETURN THE PIN OF TAILSTOCK

The cycle start button is pressed when the tailstock pin is out.

Return the tailstock pin.

Punta pini dışardayken çevrim başlatma butonuna basılmış.

Punta pinini kontrol edin.

 

 

1055

PRESS PROG. EDIT MODE RESET AGAINSince the cursor is not returned to the program head.

Return it to the program head to start the program.

İmleç program başına gönderilmemiş.

Programı çalıştırmak için imleci programın başına gönderin (reset butonu ile).

 

 

1060

M10 INEFFEC. WHEN TAILSTOCK REV.M10 (Tailstock spindle forward) is commanded though tailstock is not moved forward.

For moving tailstock forward, command M10.

M10 (punta ileri) komutu girildiği halde pınta pinölü ileri gitmemiş.

M10 (punta ileri) komutunu girin ve puntayı ileri görün.

 

 

1061

M10 INEFF. WHEN TAILSTOCK UNCL.M10 (Tailstock spindle forward) is commanded with tailstock unclamped.

Clamp tailstock before commanding M10.

Punta takılmadığı halde M10 (punta ileri) komutu girilmiş.

Önce puntayı takın, sonra M10 (punta ileri) komutunu çalıştırın.

 

 

 

1062

M11 INEFFEC. WHEN SP. RUNNINGM11 (tailstock retreating) is directed when the

spindle is rotating.

 

Stop the spindle and direct M11.

Ayna dönerken M11 (punta geri) komutu çağrılıyor.

Aynayı durdurun, sonra M11(punta geri) komutunu çağırın.

 

 

 

1063

 

 

M19 INEFFEC. WHEN GEAR NEUTRAL

When the gear of the spindle is in the neutral position, M19. B (spindle stop at the fixed position) is directed.

Gear the spindle from high speed and to low

speed direct M19. B.

Aynanın dişlisi boşdayken, M19 (spinle oryantasyonu) komutu kullanılmış.

 

 

İş mili hızını yüksek ya da düşük hıza ayarlayınız.

 

 

1064

M24 INEFFEC. WHEN SP. RUNNINGM24 (door open) is directed when the spindle

rotating.

Stop the spindle and direct M24.

İş mili dönüyorken M24 (kapı açık) komutu kullanılmış.

Aynayı durdurun, sonra M24 komutunu çalıştırın.

 

 

 

 

1065

 

 

M38/39 INEFF. WHEN TAILSTOCK FWD

M38 (Tailstock forward) and M39 (Tailstock

backward) is commanded with tailstock not

moved backward.

 

Move tailstock spindle backward before commanding M38 and M39.

 

Punta geride olmadığı halde, M38 ve M39 komutları çağrılmış.

 

M38 ve M39 komutlarını girmeden önce puntayı geriye alın.

 

 

 

1066

 

M38/39 INEFF. WHEN TAILSTOCK CL.

M38 (Tailstock forward) and M39 (Tailstock

backward) is commanded with tailstock

clamped.

Unclamp tailstock before commanding M38

and M39.

Punta takılı olduğu halde, M38 ve M39 komutları çağrılmış.

 

M38 ve M39 komutlarını girmeden önce puntayı çıkarın.

 

1067

M69 INEFFEC. WHEN SP. RUNNINGM69 (chuck loosening) is directed when the spindle is rotating.

Stop the spindle and direct M69.

Ayna dönerken M69 komutu kullanılmış.

Aynayı durdurun, sonra M69 komutunu çalıştırın.

 

 

 

 

1070

 

 

M80/81 INEF. WHEN STEADY REST CL.

M80 (vibration stop advancing) or M81 (vibration stop retreating) is directed when the

vibration stop is not open.

Open the vibration stop and direct M80 and

M81.

Titreşim durdurucu açık değilken M80 veya M81 komutları çağrılmış.

 

M80 ve M81’i

çalıştırmadan önce titreşim durdurucuyu açın.

 

 

1071

 

M87 INEFFEC. WHEN TAILSTOCK FWD.

M87 (Tailstock unclamp) is commanded with

tailstock spindle moved backward.

Move tailstock spindle backward before commanding M87.

M87 komutu, punta pinölü geri götürme ile birlikte girilmiş.

M87’i çalıştırmadan önce punta pinölünü geriye götürün.

 

1075

TAIL. SP. PRESURE ALARMTailstock spindle pressure is reduced.

Check pressure of tailstock spindle.

Punta basıncı azaltılmış.

Punta basıncını kontrol edin.

 

 

1076

 

BAR FEEDER UNIT FAILS

 

Pushing “Alarm reset button”.

 

Check Bar Feeder unit.

Çubuk sürücü hatası.

“Alarm reset” butonuna basınız.

Çubuk besleyici ünitesini kontrol ediniz.

 

1077

M-SIGNAL IS REPETITION COMMANDMultiple M-code which is not to command in

same block of program is commanded.

Programın aynı bloğunda yer almaması gereken M kodları yazılmış.
1080HYD. MOTOR

THERMAL DEFECT

Check thermal of hydraulic motor.Hidrolik motorun ısısını kontrol ediniz.
1081BED LUB. MOTOR

THERMAL DEFECT

Check bed lubricant motor thermal.Yatak yağlama motoru ısısını kontrol ediniz.
1082SP. LUB. MOTOR THERMAL

DEFECT

Check thermal of spindle stock lubricant motor.İş mili yağlama motoru ısısını kontrol ediniz.
1083COOLANT MOTOR THERMAL DEFECTCheck coolant oil motor thermal.Soğutucu yağ motoru ısısını kontrol ediniz.

 

 

1084

MAIN PNEUMATIC FAILSAir pressure is reduced.

Set air pressure to specified value.

Hava basıncı düşük.

Hava basıncını belirlenmiş değere getiriniz.

 

 

1085

 

MAIN HYDRAULIC FAILS

Hydraulic pressure is reduced.

Remove cause in which hydraulic pressure

is reduced.

Hidrolik basıncı düşük.

 

Hidrolik basıncının azalmasına sebep olan nedeni kaldırınız.

2000CHIP-CONV. MOTOR

THERMAL DEDFECT

Check chip conveyor motor thermal.Konveyör motorunun ısısını kontrol ediniz.
 

2001

LEVEL OF BED LUB. OIL IS TOO LOWLittle bed lubricant is remaining.

Replenish bed lubrication oil.

Yatak yağlama yağı az kaldı.

Yağ takviyesi yapınız.

 

 

 

 

2002

 

 

 

X-AXIS IS OVER TRAVEL

Push the release button and send the X axis to

the opposite direction of the over-travel and

release it. If you push the release button, overtravel

is not checked; Do not send it to the same

direction.

The machine may be seriously damaged.

Release butonuna basın ve X eksenini, fazla giden yönün zıt istikametine gönderin ve serbest

bırakın. Eğer release butonuna basarsanız ve fazla gitme kontrol edilmediyse, aynı istikamate göndermeyin. Makine ciddi zarar görebilir!

 

 

 

 

2003

 

 

 

Z-AXIS IS OVER TRAVEL

Push the release button and send the Z axis to

the opposite direction of the over-travel and

release it. If you push the release button, overtravel

is not checked; Do not send it to the same

direction.

The machine may be seriously damaged.

Release butonuna basın ve Z eksenini, fazla giden yönün zıt istikametine gönderin ve serbest

bırakın. Eğer release butonuna basarsanız ve fazla gitme kontrol edilmediyse, aynı istikamate göndermeyin.

Makine ciddi zarar görebilir!

 

2004

EMERGENC Y BUTTON IS PRESSEDThe emergency stop button is pushed.

Turn the button to the right and release it.

EMG butonu basılı halde.

 

EMG butonunu sağa çevirerek serbest bırakın.

 

 

 

 

2005

 

VOLTAGE OF THE BACK UP BATTERY IS TOO LOW

The voltage of the backup battery has lowered.

Replace the battery after turning on the power.

Note: If you take out the battery without turning

on the power, the internal data may be

deleted.

Eksen pillerinin voltajı çok düşük.

Tezgahı kapatmadan pilleri değiştirin.

Not: Pilleri değiştirmeden tezgah kapatılırsa, tezgah eksenlerini unutur.

 

 

2006

MACHINE READY FAILS. PRESS MACHINE READY BUTTON

AGAIN

Push the machine ready button.

If the same alarm has occurred even after you pushed the machine ready button again, contact

our service engineer.

Machine ready butonuna basın.

Machine ready butonuna bastığınız halde aynı alarm devam ediyorsa servis mühendisimiz ile iletişime geçin.

2007MEASURE.

FAILS

The trouble of measurement

is detected.

Ölçü hatası tespit edildi.
 

2010

WORK CLAMP CHECK FAILSWork is inadequately set to chuck. Set work to

chuck adequately or adjust the seat confirmation pressure switch.

Parça, aynaya düzgün bağlanmamış. Parçayı doğru bir biçimde bağlayın veya bağlama yerindeki

basınç siviçi ayarlarını kontrol edin.

2011TOOL LIFE IS LIMITTool live is detected. Replace it with new one.Takımın ömrü dolmuş. Yenisiyle değiştirin.
 

 

2300

FUNCTION COMMAND TRANSATC. FAILSTurn on the power again and push the machine ready button. If the same alarm has occurred, contact our service

engineer.

Güç anahtarını tekrar açın ve machine ready butonuna basın. Aynı alarm devam ediyorsa servis mühendisimiz ile

iletişime geçin.

tel erozyon nedir

Tel Erozyon Nedir?

Tel erozyon, metalin üzerinde yüksek yoğunlukta elektrik akımı geçirilen bir tel vasıtası ile kesme işlemidir. Tel erozyon tezgâhları, erozyon yöntemiyle en hassas kesimi yapabilen makinelerdir. Birbirinden ayrı iki adet makara sistemine geçirilen bir tel yardımıyla çalışmaktadır.

Sodick tel erozyon makineleri ise metal veya diğer iletken malzemelerin hassas şekillerini oluşturmak için kullanılan CNC tezgahlardır. Genellikle kalıp yapımı, hassas parça üretimi ve tel kesimi gibi uygulamalarda tercih edilir.

Tel Erozyon Çalışma Mantığı

Tel erozyon makineleri, elektro-erozyon prensibine dayanır. Bu işlemde, elektriksel akım kullanılarak metalin yüzeyinden küçük parçacıklar kopararak istenen şekil oluşturulur. İşlem genellikle bir tel elektrot ve iş parçası arasındaki boşlukta gerçekleşir.

Tel Erozyonda Kesim Aşaması

İlk adımda, iş parçası makinenin işleme bölgesine yerleştirilir ve telli bir elektrot, iş parçasının üzerine yerleştirilen bir tel makarasından beslenir. Elektrik akımı, elektrot ile iş parçası arasından geçirilir. Elektrot ve iş parçası arasındaki ki bu elektrik akımı, yüksek yoğunluklu bir ısı yaratır ve metal yüzeyinde erozyona neden olur.

Bu erozyon süreci, tel elektrotun kontrol edilmiş bir şekilde ilerletilmesiyle gerçekleşir. Tel, CNC sistemi tarafından programlanmış hareketlere göre kesilir ve iş parçasının üzerinde istenen şekli oluşturmak için yavaşça hareket ettirilir. İşlem, hassas ve tekrarlanabilir sonuçlar sağlamak için sık sık ölçümler ve kontrol edilmelerle yönetilir.

Sonuç olarak tel erozyon makineleri, hassas parça üretimi için kullanılan bir CNC teknolojisidir. Elektro-erozyon prensibine dayanarak, telli elektrot ve iş parçası arasında elektrik akımı kullanarak metalin yüzeyinde erozyon oluşturur ve istenen şekli oluşturur. Bu sayede kompleks hassas parçalar üretmek mümkün olur.

tr_TRTR